GeneralforsamlingGeneralforsamling


Generalforsamlingen afholdes hvert år påskelørdag.


Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.


For den ordinære generalforsamlling gælder følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og status
  4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskab til godkendelse, herunder beslutning om fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt