Generalforsamling

GrundejerforeningenGeneralforsamling


Generalforsamlingen afholdes hvert år påskelørdag.


Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.


For den ordinære generalforsamlling gælder følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og status
  4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskab til godkendelse, herunder beslutning om fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. EventueltHUSK GENERALFORSAMLING 2020

Lørdag den 11. april kl. 14.30


A F L Y S T


Der vil blive udsendt ny dato når alt er blevet normaliseret
 
Copyright 2019 © All Rights Reserved