Bestyrelsen
Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 4 medlemmer:


  • Formand Hans Jensen, Ingelisevej 23. Telefon 22 76 31 37
  • Kasserer Anders Hornemann, Ingelisevej 8. Telefon 40 37 85 42
  • Vejformand Ove Steen Nielsen, Ingelisevej 9. Telefon 23 49 05 37
  • Bestyrelsesmedlem Steffen Lind Kristensen, Ingelisevej 21. Telefon 40 26 96 67CVR-nr. 39 35 79 92

Til varetagelse af foreningens daglige arbejde vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 3 - 5 medlemmer.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over såvel forhandlinger og beslutninger på generalforsamlingen som på bestyrelsens egne møder.


Foreningen tegnes i alle anliggende af 2 bestyrelsesmedlemmer (formand og kasserer) i forening.