Om os


Om os


Grundejerforeningen er stiftet for at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder navnligt at forestå anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, beplantning, vandforsyning, kloakker, ledninger og alle andre fællesarealer og vedligeholdelse heraf.


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


CVR-nr. 39 35 79 92